Arkitektur

Sagene kirke

I Sagene kirke

19 Mai, kl 12:00

21 Mai, kl 12:00

23 Mai, kl 12:00

24 Mai, kl 12:00

19/05/2015
12:00
21/05/2015
12:00
23/05/2015
12:00
24/05/2015
12:00

Adresse: Dannevigsveien 17. Arrangør: Sagene menighet.

Sagene kirke har åpen kirke på tirsdager, torsdager, lørdager og søndager kl 12-20.

Opplev kirken som “stille-rom”.

Sagene kirke, som ble innviet i 1891, er tegnet av arkitekt Christian Fürst. Kirken skiller seg ut fra de øvrige nygotiske teglsteinskirkene fra denne tiden i Norge, fordi Fürst var inspirert av Johannes Otzens tyske nygotikk, som man ser eksempel på i kirken Heiligen Kreuz i Berlin. Kirken er monumental, langstrakt og en mellomting mellom en korskirke og sentralkirke. Korsarmene på kirken er korte, og vinklene mellom korsarmene er avkortet, slik at det fremstår et stort åttekantet sentralrom. Dette gir kirken dens monumentale indre utforming. Sagene kirkes visuelle kunst: Altermaleriet av Christen Brun viser Nedtagelsen fra korset, etter et maleri av Rubens i katedralen i Antwerpen. I skråveggen mellom koret og nordre korsarm er det en dåpsfreske malt av Carsten Lien i 1919, som viser Helligåndsduen. Glassmaleriene i koret er kommet i to etapper. De fire glassmaleriene innerst i koret, med motiver fra Jesu og Mose liv, ble innsatt kort tid etter at kirken var ferdig, og de øvrige seks, med bilder av de tolv apostlene, ble bestilt i 1906. De siste er tegnet av Sigurd Nielsen og laget av glassmester G. A. LarsenKilder: Eldal, Jens Chr.: Kirker i Norge 3, Oslo 2002