Arkitektur

St Hallvard

I St Hallvard

21 Mai, kl 07:00

22 Mai, kl 07:00

23 Mai, kl 07:00

24 Mai, kl 07:00

21/05/2015
07:00
22/05/2015
07:00
23/05/2015
07:00
24/05/2015
07:00

Adresse: Enerhauggata 4. Arrangør: St. Hallvard menighet.

Kirken er åpen som “stille-rom” hver dag kl 07-19 i perioden 7.4 – 24.5.

Vi gjør oppmerksom på at kirkerommet er kontinuerlig i bruk av mennesker som søker stillhet, messefeiring og ulike andaktsformer som skrifte og tilbedelse (hverdager kl 17-19). Vi ber derfor besøkende om å vise hensyn i den forbindelse.

Opplev arkitekturperlen tegnet av Kjell Lund og Nils Slaatto. Innvendig er kirkerommet sirkelformet. Taket har en omvendt betongkuppel. Et symbol på guds nærvær og religionens introverte side. Kirken vakte meget stor oppmerksomhet i fagkretser da den sto ferdig i 1966 og er belønnet med flere arkitekturpriser; herunder Sundts premie 1966-69 og Houens fonds diplom i 1975. Utenfra er bygget firkantet, strengt og innadvendt. Men midt i ligger kirken, den er sirkelrund og pakket inn i den firkantede klosterbygningen. Rommet er dekket av et skall som henger ned og gir laveste høyde der det tradisjonelt er høyest. St. Hallvard kirke er menighetskirke for Oslo østre katolske menighet, og ble drevet av fransiskanerne frem til 1. september 2008. Altertavlen er malt av Anne-Lise Knoff i 1986 og forestiller krusifikset fra San Damiano-kirken i Assisi (nå i Santa Chiara, men det er en kopi i San Damiano). Knoff har tatt med enkelte særegne detaljer som at Frans av Assisi er malt inn i krusifikset. Knoff har også malt altertavlen i Sakramentskapellet, inspirert av en altertavle i Hedalen stavkirke.

Byantikvarens begrunnelse for fredningen: Mellom høye blokker på Enerhaugen ligger en kirke og et kloster som er ukjent for de fleste. St. Hallvard kirke og kloster er på en helt unik måte tilpasset stedet og den katolske kirkes virksomhet i byen. Kirken og klosteret ble allerede fra det sto ferdig i 1966, hyllet av arkitekter og arkitekturkritikere som et av de viktigste anleggene i vår arkitektur fra det 20. århundret. De høye arkitektoniske verdiene i St. Hallvard kirke og kloster ligger i den nyskapende sammenstillingen av arkitektoniske former. Anleggets robuste og lukkete form og den frie beliggenheten ”på klippen”, gjør at det trer klart frem mellom Enerhaugens femten etasjers høyblokker. Kirkens meget omtalte innvendige, hengende kuppel er et nyskapende arkitektonisk grep som både forsterker kirkerommets sakrale funksjon og som ikke minst gir kirkerommet høy opplevelsesverdi i tillegg til de åpenbare arkitektoniske. (kilde Byantikvaren i Oslo)

Forfatterkonseptet 7 – 7:

Forfatteren Steinar Opstad deltok i forfatterkonseptet 7-7 i 2014. Opstad opplevet St. Hallvard kirke som arkitektur. Her link til tekstheftet 7 – 7 hvor Opstads tekst Under en omvendt himmel inngår: http://tinyurl.com/ofsoaod