Messe

Evensong

I Oslo Domkirke

12 April, kl 17:00

12/04/2015
17:00

Arrangør: oslodomkirke.no

Bragernes kirkes guttekor og Oslo domkirkes guttekor går sammen om evensong i Oslo Domkirke.

Organist Marcus Andre Berg og dirigentene Jørn Fevang og Vegar Sandholt.

Domkirkens guttekor ble stiftet i 1985 av Terje Kvam. Den anglikanske kirkes guttekortradisjon har vært inspirasjonen for guttekorarbeidet i Domkirken. Kvam var også sentral i å bringe den anglikanske evensongtradisjonen inn i den norske kirkes liturgier.

Forfatteren Victoria Kielland deltok i forfatterkonseptet 7 – 7 i 2014 hvor hun opplevet Evensong i Oslo Domkirke med Bragernes kirkes guttekor og Oslo domkirkes. Her link til tekstheftet 7 – 7 hvor Kiellands tekst Lyset finner frem overalt inngår:  http://tinyurl.com/ofsoaod