Litteratur

Gud i samtids-litteraturen

I Oslo Domkirke

26 April, kl 12:30

26/04/2015
12:30

Arrangør: KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og Domkirkeakademiet.

Med kulturredaktør i Vårt Land og forfatter Alf Kjetil Walgermo. Han reflekterer over hvorfor Gud opptar mange forfatterne i dag og hvordan dette setter spor etter seg i litteraturen.

Om Walgermos seneste bok Kjære søster:

“Romanen er interessant på flere vis. Eli Annes skrift på veggen til søsteren kan tenkes som et sorgarbeid, en slags dagbok hvor hun bearbeider smerten ved å miste søsteren. […] Kanskje kan man sammenligne prosessen med Roland Barthes’ mer analoge bearbeiding av tapet av egen mor. Han bestemmer seg for å dokumentere sorgprosessen på kartotekkort, små nedtegnelser av gangen, arrangert i dagboksform – og utgitt i klassikeren «Sorgens dagbok». […] Det som gjør boken spennende er at den reiser noen gode spørsmål om døden i den digitale tidsalder.”Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende