Litteratur

7 – 7

I Oslo Domkirke

18 Mai, kl 19:30

18/05/2015
19:30

Arrangør: KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og Domkirkeakademiet.

7 forfattere urfremfører 7 nye tekster om produksjoner de har opplevet i Påske og pasjon. Produksjoner fordelt på musikk, film, litteratur, visuell kunst, scenekunst, arkitektur og messen.

Med Hans Petter Blad, Gunstein Bakke, Amalie Kasin Lerstang, Endre Ruset, Ingvild Burkey, Joakim Kjørsvik og Liv Mossige.

Hør lydopptak av forfatternes opplesninger i Oslo Domkirke 18. mai, her

Produksjonene som forfatterne skal oppleve:

Matteuspasjonen av Johann Sebastian Bach med Oslo-filharmonien i Oslo konserthus (musikk)

Ordet av Carl Theodor Dreyer på Cinemateket (film)

Gunvor Hofmos poesi opplevet gjennom Nattens Lys, av Christina Lindgren og Liv Kristin Holmberg i Kulturkirken Jakob (litteratur)

Edvard Munchs maleri Golgata som inngår i utstillingen Melgaard + Munch: The end of it all has already happened på Munchmuseet (visuell kunst)

Built to last av Meg Stuart, Damaged Goods & Munchner Kammerspiele på Dansens hus (scenekunst)

Sagene kirke opplevet gjennom Gustavsen & Slettahjell (arkitektur)

Påskesalmemesse 2. påskedag i Kulturkirken Jakob (messe)

Forfatterne tar med seg de syv begrepene i Påske og pasjon - samt Markusevangeliet – inn i møte med kunstproduksjonene. Begrepene er: svik, ekstase, unnfallenhet, sinne, glede, lidelse, forsoning. Begrepene og bibelteksten blir kun å regne “som referenter” i denne sammenheng. Referenter som forfatterne selv bestemmer om skal sette spor i tekstene eller ikke.

Her link til tekstheftet 7 – 7 fra 2014 hvor fjorårets syv tekster inngår:  http://tinyurl.com/ofsoaod