Messe

Påskesalme-messe

I Kulturkirken Jakob

6 April, kl 20:00

06/04/2015
20:00

Arrangør: Studentprestene i Oslo og Kulturkirken Jakob (jakob.no)

Musikere: Strykere fra KORK (Kringkastingsorkesteret), Øyvind Kristiansen på tangenter og sangleder Marian Lisland.

Liturger: Halvor Berg Hovind og Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen.

2. påskedag synges dramaet med påskesalmer som messeledd. Tonespråket er gjenkjennelig fra Jakobmessene.

Musikere fra Jakobmessestaben og Studentprestene i Oslo har laget en organisk messe der salmene er det bærende og erstatter de tradisjonelle gudstjenesteleddene som kyrie og gloria.

Øyvind Kristiansen har laget nye musikalske arrangementer på påskesalmene, og musikken understreker påskedramaets stemninger som går fra stummende mørke og tomheten på langfredagen til tausheten som brytes med et gryende håp på påskemorgen.

Messen har ingen preken. Det feires nattverd.

Tekstene som leses er av Lars Saabye Christensen og Patti Smith, samt hentet fra evangeliene etter Markus og Johannes: Saabye Christensen Klage/Sang, Bibeldikt, Verbum 2014, Smiths Sanka Ull, Samlaget 2013, Markus 14,66-72, Johannes 14,27b, Matteus 28,8-9a.

Salmer og solopartier: Introitus solo; Du som låg i natti seine med tekst av Jakob Sande og musikk av Ragnar Tesdal N13 138b. Kyrie; O Herre, la mitt øye få se, mens mørket rår fra Norsk Salmebok N13 nr 140. Gloria; Å tro er ikke visshet, Credo fra Jakobmessen Rammet av kjærlighet. Sanctus; Såkorn som dør i jordenN13 162. Agnus Dei; Du Guds lam, du fattige som arver jord og himmel, Agnus Dei fra Jakobmessen Messe for mennesker i bevegelse. Salme under nattverden; Påskemorgen N13 196. Salme etter nattverden; Han er oppstanden. Halleluja! N13 204. Herre når din time kommer. N13 510.

Forfatteren Liv Mossige skal oppleve Påskesalmemessen. Hun deltar sammen med 6 forfatterkolleger i 7 – 7:

I Krypten i Oslo Domkirke 18.5 kl 1930 urfremfører forfatterne syv tekster om produksjoner de har opplevd fordelt på scenekunst, musikk, visuell kunst, film, arkitektur, litteratur og messen. Forfatterne er: Amalie Kasin Lerstang, Liv Mossige, Joakim Kjørsvik, Gunstein Bakke, Ingvild Burkey, Endre Ruset, Hans Petter Blad; 2015.paskeogpasjon.no/2161

Her link til tekstheftet 7 – 7 fra 2014 hvor fjorårets syv tekster inngår:  http://tinyurl.com/ofsoaod