Messe

Christ lag in Todes Banden

I Fagerborg kirke

6 April, kl 11:00

06/04/2015
11:00

Arrangør: Fagerborg menighet

Johann Sebastian Bachs kantate nr. 4 Christ lag in Todesbanden.

Med vokalensemble og orkester fra Barrat Due. Solister: Margrethe Førre Nardocchi, Silje Vatne Heggem, Håvard Gravdal og Sindre Beitohaugen.  Musikalsk ledelse: Gjermund Brenne.

Om kantaten:

Dette er sannsynligvis et av Bachs tidlige verk, av komposisjonsstilen å dømme fra før hans tid i Mühlhausen (1707/1708) og sannsynligvis oppført 1. påskedag 24. april 1707 som en offentlig audition i forbindelse med jobbsøknaden i Mühlhausen.Riktignok finnes det bare avskrifter fra Leipzig-årene 1724 og 1725, så det finnes ingen sikkerhet rundt detaljene om den opprinnelige versjonen.

Bach oppførte Christ lag in Todes Banden også påsken 1724 og 1725 i Leipzig. Versjonene er ganske like, den fra 1725 er bare tilføyd et ekstra kor av zinker og posauner som forsterket sangstemmene colla parte. Mühlhausen-versjonen kan ha hatt en annen avslutningssats enn den bevarte firstemmige versjonen fra påsken 1725. Kantaten avsluttet en serie koralkantater som Bach startet med sin andre kantatesyklus i Leipzig. Den siste nykomponerte koralkantaten i syklusen var Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 1 for palmesøndag, før Bachs produksjon av koralkantater brått stoppet og han måtte fylle resten av årets syklus med nødløsninger.

Teksten er basert på en koral av Martin Luther. Luther baserte melodien på en påskesalme fra 1100-tallet, Christ ist erstanden som igjen, både når det gjelder tekst og melodi, er inspirert av en gregoriansk sequentia fra 1000-tallet, Victimae paschali laudes. Luthers koral ble bearbeidet og utgitt av Johann Walter i koralboken Geystliches gesangk buchleyn (1524).

Kantatens åtte satser utgjøres av de sju strofene i Luthers tekst samt en kort innledende sinfonia. Alle satsene siterer koralmelodien.