Litteratur

Missa poetica

I Gamle Aker kirke

7 Mai, kl 18:00

07/05/2015
18:00

Gratis inngang

Arrangør: Freddy Fjellheim (90654342, freddy.fjellheim@online.no) og Sentrum og St.Hanshaugen menighet

Missa Poetica bringer samtidspoesiens levende språk i et møte med liturgiens tradisjonelle uttrykk.

Både poesien og liturgien vil endre seg i dette møtet. Kanskje også tilhørerne? Publikums begeistring var stor under ur-fremføringen i Fredrikstad i fjor.

Poetene blir fulgt av hver sin musiker/ instrument gjennom messen. Utvalgte musikalske temaer aksentuerer den enkelte diktopplesning, ikke som tonelegging elle akkompagnement, men mer som dialogisk utveksling. Vi får bl.a. høre musikk av Messiaen, de Frumerie, en ortodoks Kyrie-variant og et parti fra Missa Criolla.

Domkantor Dan René Dahl har ny-komponert en Fanfare til messens Finale. Både
talekor og poesi-duetter vil være en del av uttrykksformen.

Utvalget av dikt er inndelt i tre avdelinger: 1. Poetisk lovprisning. 2. Det menneskelige vilkår og 3. Klimakritiske utrop.

Diktene som benyttes foreligger i antologien Bibeldikt (Verbum 2014) og på
nettsiden til Forfatternes klimaaksjon.no.

Blant poetene som deltar er landets fremste: Tone Hødnebø, Steinar Opstad, Ingrid Storholmen, Agnar Lirhus, Gro Dahle, Rønnaug Kleiva, Ann Kavli, Terje Dragseth og Freddy Fjellheim.

Musikerne teller to domkantorer, Dan René Dahl (orgel og klaver) og Yngve Sporild Breievne (melodika og orgel), samt Helga Johanne Størdal (solist) og Liv Frengstad (cello).

NRK-radio gjør opptak til radiogudstjeneste.