Messe

Olivier Messiaen: L’Ascension

I Uranienborg kirke

14 Mai, kl 11:00

14/05/2015
11:00

Arrangør: Uranienborg menighet

De fire meditasjonene fra Olivier Messiaens verk “Kristi Himmelfart” fremføres under messen av organist Inger-Lise Ulsrud.

Meditasjonene baserer seg på Bibelens tekster og søker å skildre og utdype dens hendelser musikalsk.

Om Messiaen:

Olivier Eugène Charles Prosper Messiaen (født 1908 i Avignon, død 1992 i Paris) var en fransk komponist, organist og ornitolog. Først og fremst var Messiaen en av det 20. århundres vesentligste komponister av orgelmusikk. I tillegg er han særlig kjent for sin store Turangalila-symfoni og sin Quattuor pour la fin de temps («Kvartett for tidens slutt»), som ble komponert mens han satt i et ni måneders langt krigsfangenskap i Wehrmachts Stammlager VIII A i Görlitz. Denne ble komponert for de fire tilgjengelige instrumentene piano, fiolin, cello og klarinett. Stykket ble første gang framført av Messiaen og andre krigsfanger for et publikum bestående av andre fanger og fangevokterne.