Litteratur

Rem & Hauge

I Gamle Aker kirkegård

17 Mai, kl 09:00

17/05/2015
09:00

Arrangør: Sentrum og St.Hanshaugen menighet og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke

Adresse: Akersbakken 26. Fri entrè

Poeten Håvard Rem, sanger og gitarist Simen Rem og felespiller Freddy Holm fremfører “Balladen om Hans Nielsen Hauge (1771-1824)” ved graven til lekpredikanten, industri- og demokratibyggeren Hauge.

Forfatterkonseptet 12 – 12 Gamle Aker:

Håvard Rem deltok i 2014 i forfatterkonseptet 12 – 12 Gamle Aker hvor han tok utgangspunkt i Hans Nielsen Hauge som er gravlagt på Gamle Aker kirkegård.

Her link til tekstheftet 12 - 12 Gamle Aker hvor Rems tekst ”Balladen om Hans Nielsen Hauge (1771-1824)” inngår: http://tinyurl.com/od9pgxj

Få med deg årets 12 – 12 Gamle Aker på Skjærtorstog fra kl 23: paskeogpasjon.no/1766