Musikk

Bruckners Symfoni nr. 7

I Oslo konserthus

22 April, kl 19:00

23 April, kl 19:00

22/04/2015
19:00
23/04/2015
19:00

Arrangør: oslofilharmonien.no 

Med Oslo-Filharmonien

Herbert Blomstedt, tidligere sjefdirigent for Oslo-Filharmonien, er en nestor innenfor verdens dirigentelite. Hans konserter er alltid en stor opplevelser.

Symfoni nr. 7 er den mest populære og tilgjengelige av Bruckners 9 symfonier.

Et hovedtema i symfonien er hentet fra Bruckners Messe i D-minor. Om Bruckners Messe i D-minor:

The premiere of the Mass in the old Linz Cathedral on 20 November 1864 was successful. Laudatory review in the Linzer Zeitung described Bruckner’s potential as symphonic composer and ranked the D minor Mass in the highest echelon of church music. (kilde Wikipedia)

På konserten 23.4 inngår også Mozarts symfoni nr. 34 i programmet.