Scenekunst

Hamlet

I Det Norske Teatret

14 April, kl 19:30

29 April, kl 13:00

15 Mai, kl 19:30

22 Mai, kl 19:30

14/04/2015
19:30
29/04/2015
13:00
15/05/2015
19:30
22/05/2015
19:30

Arrangør: 2015.detnorsketeatret.no

Av William Shakespeare

Omsetjing: Edvard Hoem

Regissør: Peer Perez Øian

I rollen som Hamlet: Marie Blokhus

Kva er skodespel, og kva er sant? Kven er Hamlet? Er vi alle Hamlet? Når den danske prinsen ikkje får lov til å sørgje over sin døde far, rasar alt rundt han.

Kvifor er vi i generasjon etter generasjon så fascinerte av dette skodespelet? Kanskje fordi Hamlet femnar så mange grunnleggande og eksistensielle tema? Det handlar om politikk, om makt og moral, teori og praksis. Her er kjærleiksdrama, generasjonsmotsetjingar, svik og solidaritet.

“Noko er ròte i det danske riket”

Historia er ei av verdas mest kjende. Danmarks kronprins, Hamlet, kjem heim frå studiar til den svartaste menneskelege bakevje ved hoffet i Helsingør. Far hans er død, drepen av sin eigen bror. Han har gifta seg med enka etter broren, mor til Hamlet, og har røva til seg trona. Kva hjelper innsikt og kunnskap i ei slik verd? Menneska er ikkje ekte, dei speler, livet og røyndomen er falsk. Samstundes hevdar Hamlet at det er i kunsten sanninga, det ekte og autentiske ligg. Han set si lit til at skodespelarane vil avsløre sviket: «Eg har høyrt at skuldige, som ser eit skodespel, kan bli så oppskaka i sjel og sinn av handlinga i ei scene, at dei brått står fram og vedgår alle sine brotsverk».