Litteratur

Paul Claudel: Korsets vei

I Sofienberg kirke

3 April, kl 19:00

03/04/2015
19:00

Arrangør: Sofienberg menighet

Billetter kr 100 ved inngangen

Program:

Hanna Børseth Rønningen leser Paul Claudels diktsyklus Korsets vei.

Halgeir Schiager spiller Marcel Duprés orgelverk Le chemin de la Croix.

Om Korsets vei og forfatteren:

Korsets vei er et dikt om Jesu lidelsesvei på langfredag.

Paul Claudel ble født i 1868 og døde i 1955. Fransk forfatter og diplomat. Han var bror til skulptøren Camille Claudel.

Han debuterte 1882 med L’endormie (‘Den sovende’). Under en vesper i Notre-Dame de Paris i 1886 gjennomgikk han en religiøs omvendelse og ble en brennende katolikk.

Han skrev dramaer og lyrikk preget av religiøs mystikk, og han var influert av symbolismen. Blant hans verk kan fremheves dramaene L’Annonce faite à Marie (1912) og Le Soulier de Satin (1929), som utspiller seg i 1500-tallets Spania, samt lyrikkverket Cinq Grandes Odes (1910).

Om komponisten:

Som komponist produserte han 65 opusnummer i et bredt spekter av verker. Han underviste også to generasjoner av velkjente organister som Jehan Alain og Olivier Messiaen.

Noen av hans verker stiller nesten umulige tekniske krav til utøveren. De av hans stykker som oftest høres og blir spilt inn, er fra hans tidlige år. Mange av hans verker er kjennetegnet av ekstremt hurtig tempo, hurtige figurer og krevende pedalbruk og ble vurdert som umulig å spille av ingen ringere Widor. Faktisk var det ingen andre enn komponisten selv som kunne spille dem de første årene.

På mange måter ble Dupré sett på som en Paganini for orgel. Han var en virtuos av høyeste klasse og bidro sterkt til utviklingen av teknikk, både i sin orgelmusikk og i sine pedagogiske verker. På samme måte som for Paganini er hans musikk relativt ukjent for musikere som ikke spiller det instrumentet den er skrevet for.

Dupre gav også ut studieutgaver av orgelverkene til Bach, Händel, Mozart, Liszt, Mendelssohn og Schumann.

Som improvisatør overgikk Dupré trolig alle i det 20. århundre, han kunne ta et gitt tema og spontant veve hele symfonier rundt dem, ofte med utsøkte kontrapunktiske elementer, også inkludert fuger. At han maktet slikt skyldets både hans strålende evner og hans harde arbeid med å skrive ned øvelser på papir når han ikke øvde på sitt orgel eller komponerte.