Musikk

Nordstoga & Bach

I Oslo Domkirke

4 April, kl 12:00

04/04/2015
12:00

Arrangør: Oslo Domkirke

Med:

Domorganist Kåre Nordstoga

Program:

Johann Sebastian Bach: Passacaglia og fuge i c-moll BWV 582, Partita over “Sei gegrüßet, Jesu gütig” BWV 768

Om verket Passacaglia og fuge i c-moll, BWV 582:

Verket består av satser, først den egentlige passacagliaen som sømløst går over i en avsluttende fuge. Selv om dette sannsynligvis er et ganske tidlig verk, er det samtidig et av Bachs viktigste og mest kjente, og komposisjonen fikk en avgjørende innflytelse på utformingen på 1800- og 1900-tallets passacagliaer.

Det autografe manuskriptet regnes som tapt og i likhet med mange av Bach og hans samtidiges verk er det bare bevart gjennom avskrifter. Sannsynligvis var det opprinnelig notert i orgeltabulatur. Det er usikkert når verket ble til, men kildene kan tyde på en gang mellom 1706 og 1713, muligens fra tiden i Arnstadt, dvs. kort tid etter at Bach returnerte fra Lübeck der han sannsynligvis lærte lignende verk av Dietrich Buxtehude å kjenne.

Den første halvdelen av ostinatotemaet som verket er basert på, stammer fra et kort stykke av den franske komponisten André Raison, Christe: Trio en passacaille fra orgelmessen Messe du deuxieme ton i Premier livre d’orgue.Den andre halvdelen av ostinatoen ligner basslinjen i Christe: Trio en chaconne fra Messe du sixieme ton fra samme bok.