Messe

Improperia Salvatoris Nostri

I Fagerborg kirke

3 April, kl 11:00

03/04/2015
11:00

Arrangør: Fagerborg menighet

Langfredagsmesse

Under messen fremføres:

Trond Kvernos “Improperia Salvatoris Nostri”

Medvirkende:

Vokalensemble fra Barrat Due Musikkinstitutt

Musikalsk ledelse ved kantor Gjermund Brenne

Om komponisten:

Trond Hans Farner Kverno (født 1945) er norsk komponist og kirkemusiker, født i Oslo.

Kverno er blant Norges fremste komponister av kirkemusikk i alle sjangre. I særlig grad har hans verker for kor fått stor utbredelse.

Kverno var medlem av liturgikommisjonen (1976–1978), som var ansvarlig for å utforme ny liturgi for høymessen i Den norske kirke. I 1975 vant han Liturgikommisjonens konkurranse om ny messemusikk. I høymesseliturgien er det derfor flere melodier fra Kvernos hånd. Som medlem av liturgikommisjonen var han også med på forarbeidet til utgivelsen av Norsk Salmebok 1985. I den var han representert med 23 melodier. Melodier av Kverno finner man også i svenske, finske, danske, islandske og tyske salmebøker.

Det storslåtte a cappella-verket Matteus-pasjonen (1986) har vært fremført en rekke ganger i Norge og i utlandet, i 2005 både i New York, Minneapolis og Reykjavík. (kilde: Wikipedia)