Messe

Bach i høymessen

I Oslo Domkirke

10 Mai, kl 11:00

10/05/2015
11:00

Arrangør: Oslo Domkirke

6. søndag i påsketiden, Matt 7, 7-12

Johann Sebastian Bach: Ach Gott, wie manches Herzleid, kantate BWV 3

Med:

Oslo Domkor

Barokkanerne

Solister

Domorganist Kåre Nordstoga

Dirigent Vivianne Sydnes

Prest Elisabeth Thorsen

Musikalsk innledning ved domkantor Vivianne Sydnes kl. 10.15

Om kantaten:

Ach Gott, wie manches Herzeleid, BWV 3, er ein kyrkjeleg kantate komponert i Leipzig mot slutten av 1724 for den andre sundagen etter trettande dag jul i 1725, som dette året var 14. januar, datoen då verket først vart framført.

Teksten for denne dagen var Romarane 12: 6-16 og Johnnes 2: 1-11. Teksten til kantaten består av tekst frå ei salme av Martin Moller frå 1587, i satsane 1, 2 og 6. Kven som har skrive vers 3-5 er ukjend.

Koraltemaet er melodilinja i Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht II, som først vart publisert i Wolflin Lochamer sin Liederbuch frå 1455, trykt i Nürnberg.