Litteratur

Murskue teknikkane

I Boken

5 Mai

05/05/2015
00:00

Forslag til boklesning i godstolen din: Murskueteknikkane

Av Gunstein Bakke

2015.oktober.no

Forlaget om boken:

Iliadens tredje song ser Helena ned på kampane frå Trojas bymur, og må peike ut dei greske krigarane. Denne scena har sidan blitt omtala som murskuet, og i dramaet inneber eit murskue at eit eller fleire vitne fortel om kva som går føre seg utanfor scena. Slik skriv desse dikta seg ut av det kjende, ut av det overbelyste og inn mot det som beveger seg i skuggane av det vi er vande med å sjå etter. Denne rike og komplekse samlinga er Gunstein Bakkes første. Dikta kretsar mellom anna rundt ein fars dødsleie og historia til det tidlegare sanatoriet Landeskogen, og opnar ei verd av minne frå ulike stader og tider.

Anmelderne om boken:

“Bakke gjev alt, skriv utan atterhald, rått og direkte” Tore Elias Hoel, DAG OG TID

«… gir en sterk og kommunikativ beskrivelse av dødsleiets faser, samtaler og tanker… Det er bevegende og fortrøstningsfullt når disse diktene tyr til midlene de har for å la mennesker leve videre i denne verden: metaforer, forvandlinger…» Ane Nydal, MORGENBLADET

“Gunstein Bakke har verken stetoskop eller medisinsk diagnostikk i sin verktøykasse, men bruker derimot poesien, språket og varianter av teikoskopien for å nærme seg andre menneskers erfaringer, særlig i situasjoner eller tilstander som normalt er utilgjengelig for oss … Det er et sårt portrett som tegnes av den demente faren”, Cathrine Strøm, KLASSEKAMPEN

7 – 7:

I Krypten i Oslo Domkirke 18.5 kl 1930 urfremfører 7 forfatterne 7 tekster om produksjoner de har opplevd fordelt på litteratur, musikk, film, scenekunst, visuell kunst, arkitektur og messen. Forfatterne er: Amalie Kasin Lerstang, Hans Petter Blad, Gunstein Bakke, Ingvild Burkey, Endre Ruset, Joakim Kjørsvik, Liv Mossige ; 2015.paskeogpasjon.no/2161

Bakke opplevet filmen “Ordet” av Carl Teodor Dreyer på Cinemateket;  2015.paskeogpasjon.no/2603

Her link til tekstheftet 7 – 7 fra 2014 hvor fjorårets syv tekster inngår:  http://tinyurl.com/ofsoaod