Kontakt

Arbeidsgruppen for Påske og pasjon

Elisabeth Thorsen sokneprest i Oslo Domkirke

Hans Olav Baden kulturkonsulent i Kirkelig Fellesråd i Oslo og kirkemusiker på Holmlia

Erik Hillestad daglig leder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke og Kirkelig Kulturverksted

Knut Erik Tveit kulturrådgiver i Oslo Bispedømme

Påske og pasjon i regi av

KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Kirkelig Fellesråd i Oslo, Oslo Bispedømmeråd og Domkirkeakademiet.

Støttet av: Bergesens Almennyttige Stiftelse, Fritt Ord, Eckbos Legat og Norsk Kulturråd

Arkiv

Her ser du programmet for 2011: http://2011.paskeogpasjon.no
Her ser du programmet for 2012: http://2012.paskeogpasjon.no
Her ser du programmet for 2013: http://2013.paskeogpasjon.no
Her ser du programmet for 2014: http://2014.paskeogpasjon.no

Ta kontakt

Prosjektleder
knut.erik.tveit@kirken.no

90 67 25 69