Kategori: Event

Visuell kunst

God Alone Knows

Astrup Fearnley Museet

21. mai, kl 12:00

22. mai, kl 12:00

23. mai, kl 11:00

24. mai, kl 11:00

Damien Hirsts gjenskapelse av korsfestelsesscenen hvor de tre figurene er representert med tre flådde saueskråtter.

Les mer >>